Επιγραφές Νέον

Επιγραφές Νέον


Ο φωτισμός ΝΕΟΝ και οι επιγραφές ΝΕΟΝ και διαφημιστικών κατασκευών με σωλήνες ΝΕΟΝ είτε για εσωτερική χρήση είτε για εξωτερική χρήση γίνεται κάθε μέρα και πιο δημοφιλής.

Οι επιγραφές ΝΕΟΝ δίνουν μία ιδιαίτερη λάμψη στο χώρο που προβάλλεται και τραβά αμέσως την ματιά.

Οι εφαρμογές σε επιγραφές ΝΕΟΝ είναι πάρα πολλές.

Στην εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση των κτιρίων με επιγραφές ΝΕΟΝ, τον φωτισμό επιφανειών με ειδικό σχήμα,
που είναι αδύνατη η χρήση άλλου τρόπου φωτισμού και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

Οι επιγραφές ΝΕΟΝ που γίνονται με σωλήνες ΝΕΟΝ έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (άνω των 10 ετών) αρκεί να κατασκευασθούν σωστά, να γίνει η σωστή συνδεσμολογία και η σωστή μέτρηση του κυκλώματος και να προστατευθεί με ιδιαίτερη προσοχή η υψηλή τάση.