Επιγραφές από Plexiglass

Επιγραφές από Plexiglass


Έχοντας την εμπειρία χρόνων έχουμε την τεχνογνωσία και είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε κάθε είδους πρόκληση για τη δημιουργία διαφημιστικής κατασκευής με οποιοδήποτε υλικό.

Κάποια παραδείγματα αποτελούν:

  • Stand εσωτερικού χώρου
  • Φωτεινά φανάρια εσωτερικού χώρου
  • Ψηφιακές εκτυπώσεις παντός τύπου και εφαρμογές
  • Μεμονωμένα γράμματα παντός τύπου